top of page

'IVG Texel' is er speciaal voor de Texelse Germaniten,
en mensen die op Texel geïnteresseerd zijn in dit indigene volk. 

IVG Texel 

Wie wij zijn We volgen een innerlijke roeping, een wens en gevoel en verbinden ons met onze germaanse wortels. Daarbij volgen wij in het volle bewustzijn onze verantwoordelijkheid die we voor elkaar, onze voorouders en de mensen die nog bij ons volk zullen horen, voelen. Wij zijn met onze voorouders, de overgeleverde tradities en de daarin liggende waarden diep verbonden. Wij willen deze traditionele kracht van onze inheemse gemeenschap in de tegenwoordige tijd voortzetten en doorgeven. Onze ethnoculturele identiteit mag zich verder ontwikkelen. Als nakomelingen van onze germaans-alemannsche voorouders door ethnogenese en door onze openbare bekentenis tot het IVG, zijn wij vreedzaam en koesteren geen rancune jegens anderen. We verlangen als inheems volk wel waar we recht op hebben (zie ook de juridische grondslag). Er kan geen twijfel bestaan aan onze inheemsheid. De meestal door de media gevormde populaire mening leidt inheemsheid vaak van exotische uiterlijkheden, respectievelijk van speciale levensstijlen af. Deze afleidingen zijn misleidend en hebben noch met de werkelijkheid noch met recht te maken. In plaats daarvan is het principe van de afstamming maatgevend. We stammen allemaal af van voorouders die, indien men ver genoeg teruggaat in de tijd, al leefden voordat er staten waren. Zij waren dus de eersten die in het inheemse territorium gesetteld waren. Onze voorouders zijn de Germanen. Ons volk leefde, ver voor de Romeinse kolonisatie, in verschillende stammen op het noordelijke deel van het middeleuropese gebied. Ook op het vandaag de dag als Duitsland en Nederland bekend staande gebied. j dragen de verantwoordelijkheid voor de na ons komende generaties en willen daarom voor hen de toekomst goed voorbereiden, zodat zij die vol waarheid, gezondheid en vrede tegemoet kunnen zien. Juist vanwege onze trouw aan onze traditie in verbinding met de historische gebeurtenissen van de laatste tijd nemen wij kennis en praktijk van vandaag de dag in onze aktuele levenswijze op. We verbinden traditie en vooruitgang op onze wijze ten gunste van ons allemaal met elkaar.

Voor meer informatie over onder ander de historische achtergrond, en de rechtsgrond, zie de officiële Nederlandse website:
 

55c704d2b1d17b4ad4b1bde2f71be31c.jpg
55c704d2b1d17b4ad4b1bde2f71be31c.jpg
bottom of page