top of page

'Texel in Vrijheid' is onderdeel van
de parallelle samenleving 'VamilieTexel´


Overzicht van TexelParallel zie je hier: TexelParallel

TEXEL in vrijheid

shutterstock_1996004891-1-burn-out-voorkomen-autonomie.jpg

Woon je op Texel
en ben je geïnteresseerd
in autonoom worden? 

Contact opnemen
voor meer informatie
kan eenvoudig
via Contact

links

Video's

tijntouber

Soeverein of Autonoom?

Tekst van Tijn Touber

Het is ingewikkelide materie en ik verzoek jullie om zelf onderzoek te doen en je goed te informeren.
Voor zover ik het begrijp, is er een duidelijk verschil tussen Autonoom worden en Soeverein worden. Je autonomie terugnemen heeft ermee te maken dat je als kind al je rechten als mens / spirit hebt verloren, omdat je bij aangifte in het gemeentehuis (verplicht binnen drie dagen) een verhandelbaar nummertje bent geworden: een dood artikel.

Je vertegenwoordigt een financiële waarde (zo’n 5 miljoen dollar) en dat geld wordt door regeringen / Vaticaan / machthebbers gebruikt om allemaal ‘mooie dingen’ mee te doen. 

Wat je doet door autonoom te worden, is niet erkennen dat je een ‘persoon’ (handelswaar, nummertje) bent maar een ‘mens van vlees en bloed’, een vrije spirit die zijn / haar geboortetrust (het geld dat jij vertegenwoordigt en waarmee wordt gehandeld) terug opeist. Je erkent de meeste wetten en regels die jou worden voorgeschreven niet, omdat die wetten alleen betrekking hebben op jouw persoon (nummer) en niet op de mens van vlees en bloed die je wezenlijk bent. Je doet niet niet uit angst om je bezittingen te verliezen, maar uit overtuiging. Wat is dat voor waanzin dat ieder mens automatisch wordt gereduceerd tot een verhandelbaar object? Tijd om de boel recht te zetten!
 

Door je autonoom te verklaren, kom je in zekere zin ‘boven de wet’ te staan. En dat is terecht omdat we allemaal als vrije, autonome wezens ter aarde komen en hoogstens verantwoordelijkheid hebben af te leggen jegens onze schepper. Alle wetten en regels die later zijn bedacht (door het Vaticaan in eerste instantie), hebben niet betrekking op jou (de mens / spirit) maar op jou als ‘rechtspersoon’. Door de ‘overeenkomst’ (waar vrijwel niemand erg in heeft als zij hun kind aangeven) op te zeggen, word je dus in zekere zin onschendbaar, vandaar een diplomatiek paspoort en een huis dat voortaan een ambassade is. 

Door op deze manier de ‘enige erfgenaam’ van je geboortetrust (het geld dat jij vertegenwoordigt) te worden (dat is waar autonoom worden over gaat), verzet je je niet tegen de staat, je bedrijft geen politiek en vecht niet tegen het systeem. Je aanvaardt simpelweg je geboorte trust nalatenschap beneficiair: je claimt eenvoudigweg je goed recht. Je geeft aan de enige rechtmatige eigenaar te zijn van jouw ‘persoon’ (waar jij, de vrije mens, al zo lang voor werkt) en de waarde die jij vertegenwoordigt. 
 

Je doet daarmee geen afstand van je rechten, maar ontdoet je van politieke dwingelandij, onzinnige regels en gezag dat is gebaseerd op een ‘contract’ tussen de staat en jouw ‘persoon’. Je doet geen afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen en hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden.

nogmeerlinks

Meer links  van door leden verzamelde informatie 

Boete terugsturen
https://t.me/c/1406538812/49595
https://t.me/c/1406538812/56096
https://t.me/c/1406538812/60194

Boa / gemeente is privaatrecht
https://t.me/c/1406538812/54545
https://t.me/c/1406538812/55196


GBA naar BRP:
Gemeenten doen zich publiekelijk voor maar zijn alle geprivatiseerd vanaf het moment dat het van GBA naar BRP is gegaan.


Gemeente bewijs vragen:
https://t.me/c/1406538812/55186
https://t.me/c/1406538812/55192
https://t.me/c/1406538812/55841

 Burger vs Mens
https://t.me/c/1406538812/55224
https://t.me/c/1406538812/6997


Volg presentaties
https://t.me/c/1406538812/34104

Bestel gratis folders
https://t.me/c/1406538812/19594


Kijk wat Rutte zegt:
https://t.me/c/1406538812/12287
https://t.me/c/1406538812/54162
https://t.me/c/1406538812/48254

Waarschuwing von Amsberg:
https://t.me/c/1406538812/25539


Wet de Jonge
https://t.me/c/1406538812/55548


Regels:
https://t.me/c/1406538812/12
https://t.me/c/1406538812/53905
https://t.me/c/1406538812/16257


Donatie voor mijn doel:
https://t.me/c/1406538812/4551

 
Lunch autonome mensen
https://t.me/c/1406538812/30670


Handige inlees info
https://t.me/c/1406538812/53169


Nederland gekaapt
https://t.me/c/1406538812/28437


Boekje contractrecht:
https://t.me/c/1406538812/56908


Wie zijn ANBI’S / wetdocument
https://t.me/c/1406538812/5539
https://t.me/c/1406538812/55419


Wat mag een ANBI / misbruik
https://t.me/c/1406538812/5514
https://t.me/c/1406538812/55444


Wat valt er onder de ANBI staat
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsovereenkomst/de-staat-der-nederlanden


Vragen over ANBI’S
https://t.me/c/1406538812/11315


ANBI donatie terugvragen
https://t.me/c/1406538812/28009
https://t.me/c/1406538812/49641


Inschrijving van NL als b.v.
https://t.me/c/1406538812/5540

Inschrijving van NL als b.v.
http://www.sec.gov/cgi-bin/b 

h

TIP Handige afkortingen met CQV en LLC. Voor wie zich hiermee bezighoudt.

https://levende-gemeenschap.site/live-life-claim/cestui-qui-vie-wet-1666/

 

https://cqvllc.undergroundsatellite.net/#VBA_SPOED

 

contact2
Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page