top of page
Yoga-Nidra-beach.png
Hiranyagarbha
yoga & meditatie centrum

UPASANA

Upasana Saraswati (Richelle van Sonsbeek)
kwam tijdens een van haar reizen in contact met de Satyananda Yoga traditie.
Vanaf het jaar 2000 is ze geïnspireerd door en beoefend ze deze vorm van Yoga.
In 2003 heeft ze haar leermeester, Swami Niranjanananda Saraswati, ontmoet tijdens haar eerste yoga cursus aan de Bihar School of Yoga in India,
een Yoga Universiteit opgericht door Swami Satyananda Saraswati.
Ze heeft vervolgens 12 jaar doorgebracht met haar leermeester in de ashram,
tevens de Bihar School of Yoga in India.
In deze jaren heeft ze verschillende yoga cursussen gevolgd,
georganiseerd en les gegeven, 
en heeft er verder alle taken die haar werden gegeven aangepakt zoals evenementen organiseren, het uitdelen van prasad (giften) aan bijvoorbeeld minder welgestelden,
kantoor werk, het schoon houden van tempels, het maken van malas (gebedssnoeren) etc.  Door verschillende initiaties heeft ze haar spirituele naam, Upasana Saraswati, verkregen.

 

Satyananda Yoga is een holistische vorm van Yoga met vele aspecten. 
Veel verschillende vormen van Yoga worden beoefend aan de Bihar School of Yoga
zoals Hatha Yoga, Raja Yoga, Yoga Nidra and meditaties, Kriya Yoga,
en veel aandacht wordt besteed aan Karma Yoga (vaak vertaald als ‘selfless service’,
het verrichten van taken zonder er iets van terug te verwachten).
Andere belangrijke aspecten zijn het zingen van kirtans, heilige teksten, rituelen (bijvoorbeeld de vuurrituelen - havans), satsangs
en het organiseren van spirituele programma’s.

 

Upasana heeft als doel om verschillende aspecten van yoga die ze heeft geleerd,
te delen met geïnteresseerden,
zoals Yoga Nidra en meditatie lessen, het zingen van kirtans, mantra sadhana
(het zingen van mantra’s) en het samen bijeenkomen voor havans.

96814220_119680746397292_878154670671082
Upasana
Meditatie Technieken

MEDITATIE TECHNIEKEN

 

Ajapa Japa

Ajapa Japa is een ademhalingstechniek dat door verschillende

duidelijke stappen een complete meditatie oefening is,

beginnend bij lichaams- en omgevingsbewustzijn,

en het kan je uiteindelijk tot hogere staten in meditatie brengen.

We ademen ongeveer 15x per minuut, 900x per uur en 21.600x in 24 uur,

maar we zijn ons nauwelijks bewust van dit proces.

De ademhaling is de sleutel van het leven en is de basis van meditatie technieken.

In Ajapa Japa wordt de adem geleid door verschillende energie banen in het lichaam, je leert om je adem op verschillende manieren te gebruiken, er worden visualisaties gebruikt en er wordt gewerkt met de mantra van de ademhaling, So Ham.

Het woord Japa betekent ‘constante herhaling van een mantra’. Zet er een A voor, en de betekenis veranderd in ‘het spontaan herhalen van een mantra’, in dit geval de mantra So Ham.

 

 

Antar Mouna

 Antar Mouna is een techniek waarbij je je bewust wordt van de mind.  Antar Mouna wordt vertaald als ‘innerlijke stilte’. Door innerlijke stilte te bereiken, moeten we ons eerst bewust worden van het innerlijk lawaai, onze gedachten die onophoudelijk in ons hoofd aanwezig zijn. In ons dagelijks leven is de mind bijna altijd naar buiten gericht. We zien en horen wat er om ons heen gebeurt, maar zijn ons veel minder of niet bewust van onze ‘innerlijke omgeving’. De oefening Antar Mouna is er op gericht om dit om te keren, zodat we ons op zijn minst voor een korte tijd bewust worden van de mind, en de mind leren te begrijpen.

Ook deze techniek is opgebouwd uit een paar duidelijke stappen, beginnend bij het bewust worden van de zintuigen, tot het waarnemen van onze gedachten en uiteindelijk om zelf onze gedachten te kunnen sturen. Het uiteindelijke doel is stilte in de mind, innerlijke stilte.
 

Kaya Sthairyam
Kaya Sthairyam betekent de stilheid van het lichaam. Een meditatie begint altijd met Kaya Sthairyam,
met het settelen van het lichaam in de gekozen positie, bewust worden van de omgeving, stil worden
in lichaam en geest.
Kaya Sthairyam bestaat uit verschillende (12) opbouwende stappen. Vaak worden een aantal van de
eerste stappen gebruikt om een meditatie in te leiden, maar het kan ook een complete lange
meditatie op zich zelf zijn, waarbij een diepe staat van stilheid, rust en vrede bereikt kan worden.
Onderdelen in deze meditatie zijn fysieke en mentale voorbereiding op de meditatie,
lichaamshouding, meditatie houdingen, visualisatie van het lichaam, visualisaties van niet-
bewegende elementen, sensaties in het lichaam en focus op speciale lichaamsdelen, ademhaling,
stilheid in lichaam en geest, het ervaren van kalmte, concentratie, rust en vrede, en ook heel
belangrijk is het beëindigen van de meditatie, het terug komen: opnieuw bewust worden van je
lichaam, de tijd en de ruimte waarin je je bevindt.

Kaya.jpg
Yoga Nidra

YOGA NIDRA
 

Het ontstaan van Yoga Nidra

Het is Swami Satyananda Saraswati die de oefening Yoga Nidra heeft gemaakt zoals we het vandaag gebruiken. Hij heeft het de naam Yoga Nidra gegeven en heeft deze oefening toegankelijk gemaakt voor iedereen wereldwijd.

Hij realiseerde zich dat wanneer we slapen, ons bewustzijn nog steeds ontvankelijk is voor dingen die er in onze omgeving gebeuren. Hij zag een groot potentieel in deze ontdekking, en ging op zoek naar gelijksoortige technieken in boeken over Tantra, die zouden kunnen bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van de mensheid. Hij vond de tantra techniek Nyasa, wat ‘plaatsen’ betekent, of ‘de gedachten naar een specifiek punt brengen’. Nyasa werd beoefend in een zittende positie waar speciale mantra’s geplaatst en ervaren werden in een specifiek deel van het lichaam, met als doel het brengen van bewustzijn en energie in dat deel van het lichaam. Ook vond hij andere tantra technieken zoals het ervaren van contact van het lichaam met de aarde, het ervaren van tegenstellingen zoals zwaar en licht, warm en koud, pijn en vreugde.

Swami Satyananda heeft deze oefeningen gemodelleerd tot de huidige Yoga Nidra, zodat het voor iedereen te beoefenen is, om zo zijn doel te bereiken om zo veel mogelijk mensen verder te helpen op het spirituele pad.

51s4fsUCNnL._SX355_.jpg
Yoga-Nidra-beach.png

MANTRA SADHANA

 
 

Mantra's zijn eeuwen geleden gerealiseerd bij de Yogis van toen.

Yogis, of heiligen die hun leven wijden aan het beoefenen van yoga en meditatie,

kunnen in een zeer hoge staat van bewustzijn geraken waarbij ze het lichaam,

de geest, de zintuigen, tijd en materie overstijgen.

Op dat niveau bevindt men zich in een ruimtelijk bewustzijn waarbij allerlei vibraties worden waargenomen die in het universum aanwezig zijn.

Deze vibraties vormen zich in geluid, in klanken die in harmonie zijn met de hogere, universele energie.

Dit worden mantra's genoemd.
 

Een mantra heeft de kracht om de geest te bevrijden van (obsessieve) gedachten

waardoor men controle over de geest, de mind kan krijgen.

Elke mantra heeft zijn eigen energie vibratie dus ook zijn eigen klanken,
en elke mantra beïnvloed een bepaald gedeelte van de geest, de mind.
Er zijn duizenden mantra's met allemaal hun eigen doel en effect,
maar er zijn een aantal meer bekende, universele mantra's die door iedereen gebruikt kunnen worden.
Drie van deze mantra's zullen worden beoefend in de Mantra Sadhana.

Mantra's kunnen mentaal, fluisterend of hardop gezegd of gezongen worden.
Door het beoefenen van deze mantra's worden er positieve vibraties in jezelf en in je omgeving gecreëerd.
Al naar gelang je intentie, kunnen deze mantra's ook helend werken voor de wereld,
een bepaald persoon of een bepaalde situatie. 

Mantra Sadhana

HAVAN
 

Havan is een vuurritueel.
Het is een oud, spiritueel ritueel dat in India nog  steeds  wordt gebruikt.
Het medium vuur wordt gebruikt om positieve vibraties te creëren in onszelf en in onze omgeving.

Havan is zuiverend op verschillende gebieden:

 • Het zuivert de omgeving: door het zingen van mantra’s, door het aanroepen/vereren van speciale spirituele krachten voor aanvang van het ritueel, zuivering door de wierook en de ingrediënten die in het vuur worden geofferd.  Met deze positieve vibraties helpen we moeder aarde die erg te lijden heeft en onze steun heel goed kan gebruiken. Op plekken waar veel havan wordt gegaan, is een fijne energie voelbaar en planten, bomen en vruchten groeien er goed.

 

 • Het is zuiverend en energie verhogend voor onszelf.

Het kan ook zijn, dat positieve of negatieve emoties of gedachten boven komen. Je kan het vergelijken met het roeren in een gevulde soep. Als je niet roert, blijven de ingrediënten op de bodem liggen. Wanneer je gaat roeren, komen er dingen boven drijven. Zo is het ook met de geest/de mind: het herhalen van een bepaalde mantra kan herinneringen, gedachten of emoties naar boven halen. Het komt op en vraagt om oplossing, uitzuivering. Doordat je je en een positieve, veilige omgeving bevindt, kan je rustig naar deze gevoelens of gedachten kijken, het accepteren en het oplossen of eraan gaan werken.

 

 • Een havan kan ook gedaan worden voor een bepaalde situatie, een groep of een persoon, om zo te helpen iets op te lossen of te zuiveren.

 

In de Satyananda Yoga Traditie wordt de Mahamrityunjaya Mantra elke zaterdag avond 108 keer herhaald met Havan, wereldwijd, in groepsverband.  Deze positieve vibraties beschermen, helen en revitaliseren het lichaam, de mind en de ziel en wordt ook gezongen voor vrede, voorspoed, gezondheid, immuniteit en kracht.

Havan-Kund-2.jpg
Havan
zonnegroet.jpg
zonnegroet.jpg

SURYA NAMASKAR:
DE ZONNEGROET


 

Surya Namaskar, vertaald als De Zonnegroet,
is een belangrijke yoga oefening daterend uit de oude vedische periode
toen de zon werd vereerd als een krachtig symbool voor spiritueel bewustzijn. Surya Namaskar heeft zich vanuit deze esoterische oorsprong ontwikkeld tot een oefening van 12 houdingen die met vloeiende bewegingen in elkaar over gaan zodat het een geheel vormt. Het is een vitale oefening waarbij veel subtiele energie (prana) wordt gecreëerd.

 

Het leren van de zonnegroet bestaat uit verschillende aspecten:

 • Het stilstaan bij de betekenis van de zonnegroet en de zon
  (de bron van het leven en van creatie)

 • Fysiek: het bewust zijn van de verschillende houdingen en het effect op het lichaam. De hele oefening is door deze verschillende houdingen een afwisseling van buigingen en strekkingen naar voren en naar achteren. Alle ledematen in het lichaam worden gestrekt en het houdt de wervelkolom soepel. De zonnegroet kan daarom een complete yoga sessie op zich zijn.

 • De ademhaling: inademen bij een strekking naar achteren en uitademen bij een strekking naar voren. Het kan een meditatieve oefening zijn om je volledig op de in-en uitademing te concentreren tijdens het beoefenen van de zonnegroet.

 • Bewust worden van de chakra’s: in elke houding wordt een bepaalde chakra gestimuleerd. Concentratie op een chakra leidt tot het activeren ervan.

 • Het leren van de zonnemantra’s: elk jaar doorloopt de zon de 12 verschillende fasen, de verschillende sterrenbeelden. In de zonnegroet heeft de zon voor elke fase een speciale naam, die past bij die fase. Dit zijn de zonnemantra’s.
  Deze mantra’s en hun betekenis worden geleerd en toegepast.

 • Het leren van de Bija mantra’s. Dit zijn hele krachtige, korte klanken (mantra’s) die een krachtige, energieke vibratie teweeg brengen in lichaam en geest.

 • Shavasana: de ontspanning na het beoefenen van de zonnegroet, wat inspannend kan zijn.  Het lichaam mag tot rust komen en zich ontdoen van elke spanning dat in het lichaam aanwezig kan zijn. Je bent je bewust van de ademhaling en van het lichaam en rust tot je voelt dat alles in balans is en de ademhaling weer rustig is geworden.

zonnegroet.jpg
zonnegroet

HET ZINGEN

VAN KIRTANS

 

Kirtan is een aspect van Nada Yoga, de yoga van het geluid.

Een kirtan is het herhaaldelijk zingen van een korte mantra of een korte (spirituele) tekst.

Door de kracht van de woorden of klanken wordt het bewustzijn verhoogd,

het creëert een positieve gemoedstoestand en het kan je in contact brengen met diepere lagen in jezelf.

Het werkt direct op het hart; op de emoties en gevoelens en overstijgt daardoor het intellect

(wat vaak een belemmering is om verlichting te bereiken).

Het zingen van kirtans opent het hart en je bent even niet bezig met de mind.

Kirtans kunnen mantra’s zijn van goden of teksten uit het Hindoeïsme, van de Sufi traditie, de Islam, Native American songs of het kunnen andere spirituele of opbeurende teksten zijn. Het wordt in groepsverband gezongen en je wordt uitgenodigd mee te zingen, te dansen of gewoon te luisteren of te mediteren al naar gelang je stemming. Het is een samen komen om een fijne energie te creëren.

Een kirtan wordt meestal begeleid op een harmonium, met een drum, met cimbaaltjes of bijvoorbeeld een tamboerijn, maar ook andere instrumenten zijn welkom. Iedereen die wil kan een kirtan zingen en je kan je eigen (passend) muziekinstrument mee brengen.

kirtan.jpg
kirtans
cacaoceremonie

Cacao Ceremonie


Samen komen en verbinden met elkaar en met de spirit van cacao. Met o.a. meditatie, het zingen
van mantra’s en kirtans, delen wat er gedeeld mag worden.
Cacao zit boordevol theobromine, wat een stimulerend effect heeft. Het verhoogt de doorbloeding
en stimuleert het hart, de hersenen en de zintuigen worden geprikkeld. Het voedt je creativiteit, het
stimuleert focus, het geheugen en leervermogen. Wat begint met een fysieke reactie op het hart,
werkt ook op emotioneel gebied door en daarom is cacao een echte hart opener wat een helende
werking kan hebben. Het heeft ook stofjes (o.a. PEA, anandamine) dat de gelukshormonen triggert
waardoor je je blij, euforisch of in een staat van bliss kan gaan voelen. Cacao is op verschillende
gebieden een plant medicijn dat op een liefdevolle, milde manier zijn werking doet.
Daarnaast is het ook rijk aan mineralen en antioxidanten.
De cacao die ik gebruik voor een ceremonie is 100% cacao van biologische bonen, gemaakt door een
chocolatier in Amsterdam en afkomstig van boeren die werken in goede omstandigheden.
Mijn doel in een cacao ceremonie is om een fijne sfeer te creëren waarin er plaats mag zijn voor
liefde, inzicht, openheid, verbinding. Eigen muziek instrument meenemen is welkom.

cacao.jpg
contact

Contact

Upasana Saraswati 

images.jpg
bottom of page