top of page
steen-as-the-old-sing-so-pipe-the-young_orig.jpg
Jan_Steen_-_Die_fruehliche_Familie_-_(MeisterDrucke-686951).jpg

Vamilie Texel

Met de V van...

Voeding | Vitaliteit | Vriendschap
Vertrouwen | Vrijheid | Verbinding

Wat is een Vamilie?
 

Een Vamilie is een zelfvoorzienend (offline) netwerk met gelijkgezinden op loop of fietsafstand.
Zie voor alle basisinformatie 
www.vamilie.nl

Woon je op Texel dan ben je welkom in de Vamilie Texel via deze telegramlink

Overzicht van NieuwTexel zie je hier:
NieuwTexel

Subgroepen van de Vamilie Texel

Op dit moment zijn er een aantal onderverdelingen in de actieve groepen van de Vamilie op Texel.
Maak je deel uit van de Vamilie Texel dan kun je je aanmelden voor 1 of meerdere groepen. 

 
- Texel in Verbinding
De groep Verbinding, het woord zegt het al, is er om verbinding te maken, te onderhouden en te laten groeien tussen de Vamilieleden.
Dit doen we o.a. door nieuwe mensen welkom te heten en wegwijs te maken in de groep, er te zijn voor elkaar en steun te bieden als dat nodig is.
Én we organiseren regelmatig iets gezelligs zoals een feestje, wandeling, samen koffiedrinken of een andere activiteit. De 'Parallelle Kalender' met Texelse evenementen wordt ook up to date gehouden door ons en gedeeld aan geïnteresseerden.
Zie ook 'Texel in Verbinding'


-  Texel Vitaal

Uitgangspunt voor deze groep is: 'Hoe houden we onze Vamilieleden zo Vitaal mogelijk'.

Voor een Vitaal leven kun je kijken naar voeding, ontspanning, beweging en mindset.

Er zijn uiteraard overlappingen met de andere subgroepen; zo gaat de Voedselgroep goed samen met bereiden van 'gezonde maaltijden' en de Verbindingsgroep zorgt door hun aanbod ook voor ontspanning van de Vamilieleden. 

We pakken het speerpunt 'Vitaliteit' enerzijds heel praktisch aan door middel van het overzichtelijk bijhouden van zorgaanbod op Texel; specifiek ook buiten de reguliere zorg om, als die zorg wellicht t.z.t. buiten bereik zou zijn.

En anderzijds creëren we activiteiten op sportief gebied en zijn er clubjes gericht op bewustwording en levensvreugde.

'Mens sana in corpore sano' oftewel;

'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. zie ook 'Texel Vitaal'

 

- Texel in Vrijheid

Onderdeel van Vamilie is de groep 'Texel in vrijheid'. 
Zie ook 'Texel in Vrijheid' op facebook: facebook.com/texelinvrijheid 
Ons streven is om autonoom en in vrijheid op Texel samen te leven.
Dit is een innerlijk bewustwordingsproces alsook een studie geschiedenis èn het (samen) regelen van praktische zaken.

 


- Voedselgroep Zelfvoorzienend Texel

De voedselgroep is bezig om op Texel een voedselcollectief op te zetten (Oogst Texel) die zowel voor boer als consument voordelen zal bieden.
Voor de boer, om de producten lokaal af te zetten.
Voor de consument om dicht bij huis de voedselvoorziening actief te ondersteunen en toegang te hebben tot groente en fruit zonder dat daar een supermarkt tussen hoeft te zitten.

Daarnaast probeert de voedselgroep ook moestuiniers te stimuleren om deel te nemen en waar vraag is, elkaar bij te scholen over moestuinieren of bijvoorbeeld permacultuur.

Nog niet zulke groene vingers, maar wel zin om mee te helpen op een tuin, of een bestelling voor bepaalde producten te doen?
Ook dan ben je welkom in de Vamiliegroep Voedsel.
Zie ook 'Voedselgroep Zelfvoorzienend Texel'.


 

bottom of page